วิธีการใช้บริการ แปลเอกสาร แปลภาษา

ของศูนย์การแปล แปลดี

ขั้นตอนการใช้บริการ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ฃอง

ศูนย์แปล แปลดี www.plaedee.com

โทร 087-1111-952

งานแปลราคาประหยัด ผลงานคุณภาพ ส่งด่วนทันใจ ต้องยกให้ www.plaedee.com โทร 087-1111-952

วิธีการใช้บริการ แปลเอกสาร แปลภาษา ของ ศูนย์แปล แปลดี www.plaedee.com

 

1. ท่านส่งต้นฉบับให้เราทางอีเมลล์ หรือทางแฟกซ์ ตามที่ท่านสะดวก (หรือ EMS หรือ

นัดรับงานกันตามความสะดวก) โดยรบกวนให้ท่านแจ้งชื่อและเบอร์โทรกลับมายังทาง

เราพร้อมกับต้นฉบับที่ส่งมาทางอีเมลล์หรือแฟกซ์นั้นด้วย

 

2. ทางเราประเมินราคาให้และติดต่อกลับท่านเพื่อแจ้งราคาและแจ้งกำหนดวันเวลาส่งงาน

 

3. ท่านยืนยันให้เราทำการแปล โดยที่

 

4. กรณีงานแปลมีมูลค่างานต่ำกว่า 2,000 บาท กรุณา ชำระล่วงหน้า 100 % (เพื่อเป็น

กำลังใจให้กับผู้แปล)

 

5. กรณีงานแปลมีมูลค่างานตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ท่านสามารถเลือกชำระ 50 % ก่อน

(หรือจะชำระ 100 % เลยก็ได้ หากท่านสะดวก ทางเราก็จะมีกำลังใจทำงานให้ท่านเสร็จ

เร็วขึ้น) หลังจากงานเสร็จ หรือใกล้เสร็จ ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่งงานส่วน

ที่สมบูรณ์บางส่วนให้ท่านก่อน

 

6.หลังจากนั้นรบกวนท่านโอนค่าแปลส่วนที่เหลือและเมื่อทางเราได้รับค่าแปลส่วนที่เหลือ

ครบถ้วนทางเราจะส่งงานส่วนที่เหลือให้ท่านภายในเวลาที่กำหนด

 

7. ทางเราจัดส่งงานให้ท่านทางอีเมลล์หรือแฟกซ์หรือEMSโดยเนื้องานได้รับการจัดหน้า

เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที


 

 

 

สโลแกน: "งานแปลราคาประหยัดผลงานคุณภาพ ส่งด่วนทันใจ ต้องยกให้ www.plaedee.com"

แปลเอกสาร หรือ แปลภาษา โทร 087-1111-952

Tag Cloud